Produkcja pelletu – awarie i przeciwdziałanie

Podczas pracy z każdym urządzeniem mogą pojawić się niespodziewane problemy lub awarie. Nie daj
się im zaskoczyć i bądź przygotowany na każdą możliwość. Sprawdź, z jakimi problemami możesz się
spotkać podczas produkowania pelletu.
Awarie i przeciwdziałanie
W momencie, gdy pellet nie pojawia się lub następuje zatrzymanie i zwolnienie tempa maszyny,
należy ją wyłączyć i przebić lub wywiercić zapchane otwory matrycy. Uznając, że ciśnienie rolek na
matrycy jest w normie, poziom wilgotności trociny powinien mieścić się w przedziale 12-15%.
Najczęstszym powodem zapchania jest fakt, że przez matrycę nie przetłacza się granulat. Innymi
potencjalnymi przyczynami zakłóceń pracy może być napięcie wszystkich rolek, stabilność i szczelność
ciśnienia oraz automatyzacja i wizualizacja procesu produkcyjnego.
W przypadku gdy z rolek ucieka ciśnienie, czujnik może nie pokazywać spadku, gdyż w tym czasie siła
docisku rolek zmniejsza się, a na matrycę zaczyna napływać warstwa trocin. Rolni wznoszą się nad
matrycą, a ciśnienie pozostaje na obecnym poziomie. W przypadku automatyzacji i wizualizacji
procesu niezbędna jest bieżąca kontrola. Należy sprawdzać jaka ilość odsiewu gotowego grantulatu
odpada do recyklingu, jaki jest współczynnik pracy po każdej zmianie, prędkość prasy w trakcie cyklu
oraz monitorowanie czasu zatrzymania i uruchomienia linii.
Każde uruchamianie oraz zatrzymywanie peleciarki generuje jej obciążenia, oraz maksymalne zużycie
rolek i matrycy. Z tego względu powinny być pod stałą kontrolą. Nowe matryce i rolki wymagają
dotarcia się mechanizmów roboczych. Awarie mechanizmu bądź nierównomierna praca mogą być
wywołane niepożądaną obecnością ciał obcych np. skrawków metalu czy kamieni. Wysokiej jakości
prasowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy granulat wyciskany jest równomiernie z całej powierzchni
matrycy. Jeśli zauważymy, że granulat wytłaczanych jest tylko z niektórych części, może to być oznaka
nieprawidłowych ustawień mechanizmów np. niedostosowanych odstępów między rolkami a
matrycą lub awarii bądź zużycia matrycy i rolek.
Trzeba mieć świadomość, że wszystkie wskaźniki jakości granulatu, które dotyczą zarówno surowca,
jak i maszyny czy samego procesu produkcji są ze sobą powiązane. Pogorszenie jednego z
parametrów ma wpływ na efekt końcowy.