Pellet – produkcja i zastosowanie

Efektywne i ekologiczne wykorzystanie pozostałości opadów drewna poprzez ich kompleksowe
przetwarzanie może wiązać się z redukcją kosztów ogrzewania. Jesteście ciekawi, jakie jeszcze zalety
ma pellet? Jak wygląda proces jego produkcji? Dziś przyjrzymy się bliżej wytwarzaniu oraz
zastosowaniu pelletu.
Zalety produkcji pelletu
Produkcja pelletu opiera się na nowoczesnych i prostych technologiach. Warunki wytwarzania są
jedną z najlepszych metod pozyskiwania źródeł energii cieplnej oraz spełniają wymogi nakładane
przez ochronę środowiska. Metoda wyróżnia się najlepszą relacją kosztów do zysku, a tym samym
sporą refundacją poniesionych nakładów. Dodatkowo cechuje się relatywną swobodą w obszarze
gabarytów wykorzystywanych odpadów drewna. Wymaga także zaangażowania niewielkiego
zespołu oraz jego przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu.
Technologia odnosi się do surowców oraz odpadów poprodukcyjnych drewna o dowolnym rozmiarze
i wilgotności. Przebieg podstawowego procesu opiera się na ustawieniu sprzętu i trybu jego pracy,
zamierzonej jakości otrzymanego produktu oraz sposobu pakowania dostosowanego do preferencji
klienta. Znajomość zasad dotyczących procesu produkcji pelletu jest niezbędna do otrzymania
wysokiej jakości produktu z zachowaniem standardów bezpieczeństwa pracy oraz zasad ochrony
środowiska.
Jak powstaje pellet?
Jednym z etapów powstawania pelletu jest prasowanie, które polega na przetłaczaniu
rozdrobnionych trocin przez matrycę. Trociny podaje się na nią, a następnie przesuwającymi się
rolkami wciska w otwory. Znaczny wpływ na zużycie ma technologia uruchomiania prasy. Problem z
blokowaniem się maszyny bądź brak możliwości jej uruchomienia uzależniony jest od kalibracji
peleciarki.
Uruchomienie zintegrowanej maszyny składa się z poszczególnych kroków.
Pierwszym krokiem jest włączenie silnika obrotu rolek, bez podawania wiórów oraz posypywanie
matrycy klasyczną mieszanką zawierającą olej i trociny. Ma to na celu stopniowy rozruch oraz
powstrzymanie zatrzymania peleciarki. Wpływa także na zwiększoną wydajność matrycy.
W sytuacji zatrzymania prasy do pelletu z suchymi wiórami istnieje ryzyko przywarcia ich do ścianek
matrycy, co przy powtórnym uruchomieniu będzie wymagało zwiększonej siły, by przepchać zbity w
masę wiór. W momencie jej nieprawidłowości prasa zapcha się a w efekcie nadmiernego obciążenia
może dojść do spalenia się silnika lub uszkodzenia mechanicznego elementów przenoszących prasę.
Rolą mieszanki jest łagodne uruchomienie oraz zmniejszone zużycie prasy. Rekomenduje się
mieszanie trocin z czystym olejem napędowym. Ma to na celu zmniejszenie siły tarcia między
mieszanką, a ściankami pracującej matrycy. Tym samym wyprodukowany pellet z olejem zostaje
całkowicie wyrzucony, a my mamy możliwość przygotowania nowej mieszanki dla ponownego
zatrzymania i uruchomienia pelleciaki. Inną opcją, która może zmniejszyć koszty produkcji, jest
wymieszanie wiórów ze zużytym olejem maszynowym. Nie ma konieczności stosowania nowego
oleju. Metoda ma jedną zaletę – oszczędność. Jednak przez zawartość zanieczyszczeń metalowych
może przekładać się na szybsze zużycie matrycy.
Po otrzymaniu przetłoczonego produktu pellet z olejem zatrzymujemy bądź utylizujemy. Po
przetłoczeniu pelletu przez matrycę dochodzi do ograniczenia podawania wiórów do prasy.

Podawanie wiórów z olejem ustaje i są one usuwane do czasu, aż pellet będzie bez oleju. Gdy na
wyjściu maszyny pojawią się czyste, bezolejowe cząstki należy stopniowo zwiększać prędkość
podawania trocin do pracy i rozpocząć pracę z zaplanowaną wydajnością.