Polityka zwrotów

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez wskazania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty objęcia Produktu w posiadanie. Dla zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Sklepu za pomocą poczty elektronicznej. Przykładowy formularz zwrotu jest dostępny na Stronie.

W przypadku odstąpienia od umowy zawarta Umowa Sprzedaży uznana jest za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy, chyba że Sklep zaproponował inne rozwiązanie. Dla zachowania terminu wystarczy odesłać Produkt przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Zamówienia należy dokonać zwrotu Produktu na adres BOD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Plebańskiej 86, 21-500 Wólka Plebańska.
W celu uzyskania szczegółów należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową: sklep@bodpol24.pl

Klient bierze odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które wynikają np. z korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do określenia charakteru, funkcjonowania oraz cech Produktu.

Z zastrzeżeniem ww. odpowiedzialności Sklep dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty podczas dokonywania Zamówienia. Chyba że Konsument zgodził się na inną formę zwrotu, niezwiązana z żadnymi kosztami.

Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem kosztów do chwili otrzymania Produktów z powrotem, bądź przedstawienia dowodu odesłania, w zależności od tego, jakie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi koszty odesłania Produktu do Sklepu.

Termin 14 dni, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta bądź osobę trzecią przez niego wskazaną, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Umowy Sprzedaży:
a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt indywidualny, wyprodukowany według wytycznych Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
b. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt doręczany w zapieczętowanym opakowaniu, który ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączony z innymi elementami.
c. w której przedmiotem świadczenia jest usługa wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Sklepowi, jak i Konsumentowi, w przypadku niewykonania przez stronę umowy swojego zobowiązania w ściśle określonym terminie.