Z czego powstaje pellet?

Proces powstania pelletu jest prosty i niedrogi. To popularne i wydajne paliwo do wielu rodzajów
kotłów. Produkcja pelletu jest procesem ciekawym, zautomatyzowanym i wielopoziomowym. Dziś
przyjrzymy się składowi tego wspaniałego opału.
Z czego powstaje pellet?
Podstawą produkcji są odpady drewna, czyli rozdrobnione, surowe fragmenty bez wstępnej obróbki
poprzedzającej. Koniecznością jest ich oczyszczenie z zanieczyszczeń mineralnych oraz metali. Rodzaj
oraz użytego materiału wyjściowego ma ogromny wpływ na efekt końcowy, w tym kolor pelletu.
Wyróżniamy trzy odcienie surowca:
Czarny – wytworzony z drewna z korą oraz dotkniętego zgnilizną z powodu nieprzestrzegania zasad
technologii.
Szary – powstaje z nieokorowanego drewna z trąceniami kory. Poprzez zmniejszenie wielkości
wiórów oddziału na ciemnym odcień z niewielkimi wtrąceniami barwy.
Jasne – uzyskanie tej barwy jest efektem korzystania z odpadów drewna wysokiej jakości i
pozbawionego kory. Wyróżnia je najwyższa jakość cieplna, zmniejszona podatność na kruszenie oraz
wyższa cena.
Materiałem wyjściowym mogą być także trociny, pochodzące z różnych gatunków drzew. Dodatkowo
mogą mieć różną wielkość oraz wilgotność. Pellet wytwarzany jest w innych warunkach niż produkcja
specjalistyczna, maszynami o małej mocy. Gatunek drewna w dużym stopniu wpływa na lepkość
produktu, co sprawia, że jest to bardzo istotne. Poziom sklejania uzależniony jest od zawartości
naturalnej ligniny w drewnie, która może być różna w zależności od gatunku. Im jest większa, tym
lepsza jest jakość pelletu.
Cechy wyjściowe wpływają na wartość uzyskanego produktu, dlatego tak istotna jest znajomość
charakterystyki drewna.
Gatunek drzew Zawartość ligniny Twardość drewna
Sosna 27,05% 260 kG/cm 2
Świerk 27,0% 235 kG/cm 2
Jodła 29,89% 255 kG/cm 2.
Buk 27,72% 555 kG/cm 2.
Brzoza 19,10% 425 kG/cm 2 .
Osika 21,67% 240 kG/cm 2.

Drzewa iglaste wyróżniają się zawartością ligniny utrzymaną na poziomie 26-30%, a liściaste 19-28%
liczonej w stosunku do całkowitej masy suchego drewna. Za sprawą niskiej zawartości ligniny większa
ilość surowca nie jest odpowiednia do produkcji, tym samym przekłada się na wyższe koszty
jednostkowe energii elektrycznej oraz zmniejszoną wydajność. Poziom twardości materiału
wyjściowego ma związek z utrudnionym przetwarzaniem na wióry i ich scalaniem, a tym samym
większym obciążeniem narzędzi skrawających, matryc i rolek. Duży wpływ na jakość w stosunku do

masy ma dostosowana wilgotność surowców. Produkt powstały z wiórów o zwiększonej wilgotności
charakteryzuje się wyższą objętością niż granulat z wiórów o niskiej i średniej wilgotności.
Grupowanie surowców oraz wielkość początkowa odpadów ma znaczenie. Większe wióry są mniej
podatne na sprasowanie, a powstały granulat łatwiej się rozpada. Średnica prasowanego pelletu
także ma związek z jakością – im mniejsza, tym lepsza. Podsumowując, pellet z drewna iglastego
wykazuje się lepszymi parametrami niż pellet z drewna liściastego.